IlCapoluogo.it - L'aquila News: notizie in tempo reale di Cronaca, Politica, Stefania Pezzopane, Massimo Cialente, Pierpaolo Pietrucci,Collemaggio

Fantasia di Natale

L’atmosfera magica del Natale rivive nel filmato del canto aquilano “Fantasia… ‘e Natale” (Fantasia… di Natale) con musica e armonizzazione di Camillo Berardi, versi di Antonio Cimoroni ed esecuzione della “Corale l’Aquila” diretta dal maestro Giulio Gianfelice. Il filmato è stato realizzato con le straordinarie immagini di Luciano Dionisi. Questo componimento è anche un augurio di serenità e di pace per tutti, soprattutto per le persone che soffrono e per gli emarginati.

Versi di Antonio Cimoroni

Mille bajiori mmezz’a lla valle,

gente che gira pe’ Bettelemme.

Mastru Giuseppe mette Maria,

sopra ‘nu ciucciu lungu la via.

E’ tuttu pînu case e locande,

‘nturnu le mura ce nne so’ tante.

‘na pipinara spanne rumore,

pe’ allocasse sa ta’ ji’ fore.

E’ natu è natu vaj’a vede’.

‘Entru ‘na stalla s’accomodatu.

Mamma Maria non sa che fa’,

pianu se mette da sola a canta’.

Quantu sci’ vispu quantu sci’ bbeju

me pari propriu ‘nu passareju.

Senteme bbonu non te reota’

statte copertu te po’ raffredda’.

Dorme picciusu sempre se lagna,

strittu a ‘na culla fatta de pajia.

Santa Maria pronta pe’ da’,

‘na pupazzetta ‘a faji suga’.

Passa ‘na stella ‘rossa s’ammira,

‘ncim’aju monte lestu cammina.

Fiacca la luci a lla capanna,

j’asinu dorme ju bboe magna.

E’ natu è natu vaj’a guarda’.

‘Entru ‘na stalla s’accomodatu.

Piagne de core se st’agita’,

Santu Giuseppe ju ta’ ‘nnazzica’.

‘Nnazzicareju ’nnazzicareju

fatte ‘nu sonnu non te resvejio.

Domammatina a jornu verra’,

‘na ciaramella pian pianu a sona’.

J’angeli ‘ncelu a tutte l’ore,

porteno mmani frunn’a colore.

Giallu doratu da luccica’,

azzurr’e verdi pe’ mmesteca’.

Da ogni locu voce resona,

tra tanta folla che se consola.

Pe’ ‘nu regalu fattu corrènno

danno cunsijiu strai facènno.

E’ natu è natu vaj’a tocca’.

‘Entru ‘na stalla s’accomodatu.

Zumpa de gioia se vo’ rizza’,

Santu Giuseppe ju ta’ recchiappa’.

‘Nnazzicareju ’nnazzicareju

fatte ‘nu sonnu non te resvejio.

Domammatina a jornu verra’,

‘na ciaramella pian pianu a sona’.

‘Ntantu ju bboe arrecchia a senti’,

j’asinu rajia lo fienu è pe’ ti’.

Santa Maria s’acconcia a pijia’

‘nzinu ju fijiu pe’ daji a magna’.

Zittu zittu asinu me’.

Lo vo’ sape’?

Justu pecche’?

E’ ‘ncuminciata la storia ‘e nu Rre.

X